Schatkist dwingt buitenlanders „trapped” in Spanje voor meer dan 183 dagen voor opsluiting om hier te belasten

[13 oktober 2020]

Het directoraat-generaal Belastingen stelt in een raadpleging die in juni jl. door een fiscaal ingezeten huwelijk in Libanon is gehouden, dat de fiscale woonplaats van natuurlijke personen wordt bepaald door de bepalingen van artikel 9 van de IRPF-wet, waarin onder andere wordt bepaald dat de belastingplichtige geacht wordt zijn gewone verblijfplaats in Spanje te hebben wanneer hij “in het kalenderjaar meer dan 183 dagen op Spaans grondgebied verblijft.

Het lezen van het artikel vindt u in de volgende link https://bit.ly/34IGtve