Multidisciplinaire karakter

Pérez Domingo is een firma met professionals van multidisciplinaire aard, opgericht in 1990 en vanaf het begin gericht op advisering van ondernemingen. Wij zijn gespecialiseerd in Advies, op het gebied van Recht, Belastingen, Boekhouding en Werk, en met een uitgesproken internationaal karakter.

Door deze specialisatie kunnen wij onze cliënten niet alleen van hoog gekwalificeerd advies dienen, maar zijn we ook in staat dieper in te gaan op alle aspecten van bedrijfsvoering, zoals: Fiscaliteit, Kosten, Boekhouding, Financieringsmethoden, Juridische Zaken, etc., Sinds de oprichting van het bedrijf hebben we ons beziggehouden met het opstellen van huurcontracten, arbeidsovereenkomsten, distributie- en agentuurovereenkomsten, en ook bescherming van uw intellectueel eigendom, het opmaken van handleidingen ter preventie en controle van delicten (Corporate Compliance), due diligence, etc., alles eveneens op internationaal niveau.

Deze twee op elkaar afgestemde sectoren, Advies en Advocatuur, stellen onze cliënten in de gelegenheid hun dagelijkse bedrijfsvoering en eventuele gerechtelijke procedures waarmee ze te maken krijgen, zowel in Spanje als in andere Europese landen, in één kantoor onder te brengen. Elke afhandeling wordt door deskundigen en gekwalificeerde professionals tot stand gebracht, dat onze cliënten vertrouwen en zekerheid geeft van goed afgeleverd werk.

Bij PEREZ DOMINGO, beschikken we naast onze ruime ervaring in deze sector over professionals in ons team die de talen Engels, Frans en Nederlands vloeiend beheersen, waardoor we in staat zijn te communiceren met mensen of bedrijven uit andere landen die zich tot ons wenden. Hierdoor kunnen we alle soorten procedures en formaliteiten tot stand brengen die onze cliënten, zowel Spaanse als buitenlandse, op internationaal niveau nodig hebben.

Onze filosofie

De constante groei van PEREZ DOMINGO was niet mogelijk geweest zonder het vertrouwen dat onze cliënten in de bekwaamheid, inspanningen en toewijding van onze professionals hebben gesteld. Deze filosofie kenmerkt onze eigen stijl van werken en het uitoefenen van het vak.

De fundering van dit kantoor is het Human Capital waaruit het bestaat en teamwork. Ons doel is op grondige wijze kennis te nemen van de bijzonderheden en behoeften van elke cliënt en de doeleinden, structuur en aard van de onderneming om een advies op maat te kunnen geven.

Ons team bestaat uit dertien professionals die allemaal hetzelfde doel nastreven: hun bijdrage leveren om efficiëntie en innovatie te bieden. Wij voeren onze activiteiten uit op het gebied van bedrijfsadvies door advies te geven op het gebied van Recht, Belastingen, Boekhouding en Werk.

We bieden onze cliënten een complete juridische dekking dankzij onze internationale kantoren en door middel van andere ondernemingen met wie wij samenwerkingsovereenkomsten hebben gesloten.

De firma
José Ángel Pérez Domingo Oprichter - Erevoorzitter Advocaat
Tere Pérez Domingo Vennoot – Directeur Afdeling Arbeidsrecht Adviseur arbeidszaken - Doctoranda Arbeidswetenschappen Specialismen:
Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht
Arbeidsmanagement voor Bedrijven (Sociale verzekeringen, Arbeidsovereenkomsten, Lonen, etc.)
Accountancy en Consultancy arbeidsrecht
Human Resources
Vreemdelingenrecht
Talen: Spaans en Engels
MAIKA FABRA socia de Pérez Domingo Maika Fabra Patón Vennoot – Directeur Afdeling Consultancy en Ontwikkeling Bedrijven Adviseur – Doctoranda Bedrijfswetenschappen Specialismen:
Advies aan Ondernemingen
Consultancy Management en Bedrijfsstrategie
Projectmanagement
Haalbaarheidsonderzoek
Due Diligence (transacties overname en verkoop van bedrijven)
Talen: Spaans en Frans
Aurora García Rodríguez Aurora García Rodríguez Hoofd van de afdeling fiscaal, economisch en boekhoudkundig recht Econoom afgestudeerd in Financiën en Boekhoudrecht Specialismen:
Fiscale Planning
Belastingrecht en Spaans en Internationaal Belastingsysteem
Boekhoudrecht
Belastingrecht en Consultancy Vermogensrecht
Fusies en Overnames
Gestructureerde Financiering-Financiële Consultancy
Emigranten-Fiscale Verplichtingen
Talen: Spaans, Engels.
Victoria Pascual Tamarit Hoofd Afdeling Administratie en Bedrijfscommunicatie Administratie – Doctoranda Engelse Taalkunde Specialismen:
Administratie en Secretariaat
Talen: Spaans, Engels en Frans
Josefa Chordá Furió Hoofd van de afdeling Arbeid, Arbeidsrelaties en Menselijke Hulpbronnen in Pérez Domingo. Adviseur arbeidszaken – Graad in Arbeidsverhoudingen en Human Resources Specialismen:
Arbeidsrecht en Sociaal Verzekeringsrecht
Arbeidsmanagement voor Bedrijven (Sociale verzekeringen, Arbeidsovereenkomsten, Lonen, etc.)
Accountancy en Consultancy arbeidsrecht
Human Resources
Vreemdelingenrecht
Talen: Spaans en Italiaans
Sophie Mercier Juridische Afdeling Advocaat EU – Doctoranda in Rechten Specialismen:
Handels- en Vennootschapsrecht
Faillissementsrecht
Onroerend goedrecht en Registergoederenrecht
Europees en Internationaal Recht
Civiel Recht
Sportrecht
Arbitrage – Lid Frans-Spaanse Commissie
Talen: Frans, Engels, Spaans en Nederlands
Sonia Milara Ballester abogada en Pérez Domingo Sonia Milara Ballester Juridische Afdeling Advocaat – Doctoranda in Rechten Specialismen:
Aansprakelijkheidsrecht, Verzekeringsrecht, Letselschade
Strafrecht
Corporate Compliance
Familierecht
Administratief Recht
Sportrecht
Mediator in Civiele zaken, Familiezaken, Strafzakenen, Handelszaken
Talen: Spaans en Engels
Frederic Dechamps abogado. Pérez Domingo Abogados Frederic Dechamps Balie van Brussel Advocaat – Doctorandus in Rechten Specialismen:
Handelsrecht en Ondernemingsrecht
Intellectueel Eigendomsrecht
Recht Nieuwe Technologieën.
Talen: Frans, Engels en Spaans
Maxime Le Borne Balie van Brussel Advocaat – Doctorandus in Rechten Specialismen:
Handelsrecht
Informatierecht
Mediator in Civiele en Commerciële zaken
Talen: Frans, Engels en Nederlands
Tom Meevis. Despacho en Eindhoven (Holanda). Pérez Domingo abogados Tom Meevis Balie van Eindhoven (Nederland) Advocaat – Doctorandus in Rechten Specialismen:
Vennootschapsrecht (Fusies en Overnames)
Bedrijfsrecht en Contractenrecht
Financieel Recht
Energierecht
Intellectueel Eigendomsrecht (Nieuwe Technologieën)
Talen: Nederlands en Engels
Pérez Domingo Specialismen:
Farmaceutisch Recht
Consumentenrecht
Handelsrecht en Ondernemingsrecht

Onafhankelijkheid en transparantie

Het werk van ons team wordt gekenmerkt door haar plichtsbesef en daarnaast door integriteit en objectiviteit in al haar zakelijke handelingen, waardoor cliënten verzekerd zijn van onafhankelijkheid en transparantie.

Onze cliënten krijgen persoonlijke en grondige aandacht, waarbij we ons baseren op onze kernwaarden en zetten we ons in om gezamenlijk de gestelde doelen te bereiken, altijd op onze bekende wijze, hardwerkend en met toewijding.

Door de opgedane ervaring, samen met de voortdurende scholing van ons team van professionals en met onze constante dienstverlenende instelling, staan we sterk en zijn we in staat aan alle behoeften te voldoen en specifieke bijstand te verlenen aan onze cliënten.

Profesionalidad y seriedad al ofrecer servicios jurídicos

Plichtsbesef tegenover onze cliënten

MISSIE.- Professionele diensten aanbieden op hoog niveau, waardoor onze cliënten de beste oplossingen voor hun zaken kunnen vinden, en hen helpen hun economische groei en concurrentiepositie te verbeteren en tegelijkertijd aan hun professionele behoeften te voldoen, alles door hetzelfde kantoor.

VISIE.-We willen onze positie consolideren als dé firma voor advies op het gebied van Recht, Belastingen, Boekhouding en Werk in de bedrijfswereld en dat onze ervaring en professionele kennis bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van onze cliënten.

KERNWAARDEN.- De firma baseert haar zakelijk en maatschappelijk handelen op haar kernwaarden kwaliteit, vertrouwen en plichtsbesef. We houden altijd rekening met onze cliënten en daarom proberen we toegankelijk, dienstbaar, oprecht en vooral eerlijk te zijn.