Presentatie

Een uitgesproken internationaal karakter

Vanaf het begin heeft PÉREZ DOMINGO al een uitgesproken internationaal karakter gehad, dat ervoor heeft gezorgd dat onze firma zo gespecialiseerd is en we juridisiche diensten kunnen aanbieden zoals advies op het gebied van belastingen, ondernemingen, werk, rechtspraak, beleggingen, etc., zowel aan buitenlandse bedrijven als aan individuele personen die zich in ons land willen vestigen, of aan degene die over ondernemingen, afdelingen of belangen in Spanje beschikken.

De internationale advocaten van de firma hebben een juridische opleiding genoten in het Belgisch, Nederlands, Italiaans, Engels en Duits recht.

Compleet Advies

Advies in verschillende disciplines

Ons team van professionals zal cliënten van dienst zijn bij het bereiken van hun doelen door hen te adviseren bij alle behoeften op het gebied van belastingen, boekhouding, werk en recht, zowel voor bedrijven als voor particulieren, of het nu gaat om planning of vermogensoverdracht of beleggingen, erfopvolging, erfenissen, koopovereenkomsten, joint-venture overeenkomsten, due diligence, vermogensbeheer, tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen, grensoverschrijdende transacties, allemaal op internationaal en nationaal niveau.

Internacionale Kantoren

Netwerk van internationale kantoren

PÉREZ DOMINGO beschikt over kantoren in Brussel, Den Haag, Eindhoven en Turijn, van waaruit diensten worden verleend aan bedrijven en particulieren in verschillende soorten transacties maar ook juridische aangelegenheden in Spanje.

Wij zijn aangesloten bij LCS, een Pan-Europees netwerk van advocaten, gevormd door prestigieuze firma’s waardoor we over een groot netwerk beschikken van samenwerkende kantoren in andere steden in de Europese Unie, allen gekenmerkt door plichtsbesef, en daarnaast door integriteit en objectiviteit bij al haar zakelijke handelingen, waardoor cliënten verzekerd zijn van onafhankelijkheid en transparantie.