Juridisch management

PEREZ DOMINGO heeft veel aanzien verworven in rechtszaken en arbitragezaken. Bij onze handelingen gaan we altijd uit van drie basisprincipes: een grondig onderzoek van elke zaak, deskundigheid en zorgvuldigheid bij onze aanpak en een uitgebreide en voortdurende communicatie met onze cliënten.

Onze werkzaamheden beslaan alle gebieden binnen de jurisdictie. We behartigen de belangen van de cliënt in procedures bij het Constitutioneel Hof, het Hooggerechtshof, Gerechtshoven van Justitie, Provinciale Rechtbanken, Correctionele Rechtbanken, Sociale Rechtbanken en Arrondissementsrechtbanken.