In een zo veranderende en complexe rechtspraak als de huidige die soms ook gebureaucratiseerd is, blijken samenwerkingen met andere professionals of organisaties onmisbaar te zijn, en vaak zelfs essentieel voor het behalen van een gesteld doel.
Bij PÉREZ DOMINGO beschikken we over deskundige medewerkers op specifieke terreinen waardoor wij er verzekerd van kunnen zijn dat onze cliënten optimale oplossingen krijgen aangeboden in:

  • Taxaties en Expertises.
  • Deskundigenrapporten.
  • Patenten en merken.
  • Industrieel Eigendom.
  • Intellectueel Eigendom.
  • Beheerders van percelen.
  • Vastgoedmakelaars.
  • Architecten.
  • Administratiekantoren.
  • Verzekeringen in het algemeen.