asdasd
...

Schatkist dwingt buitenlanders „trapped” in Spanje voor meer dan 183 dagen voor opsluiting om hier te belasten

[13 oktober 2020]

Het directoraat-generaal Belastingen stelt in een raadpleging die in juni jl. door een fiscaal ingezeten huwelijk in Libanon is gehouden, dat de fiscale woonplaats van natuurlijke personen wordt bepaald door de bepalingen van artikel 9 van de IRPF-wet, waarin onder andere wordt bepaald dat de belastingplichtige geacht wordt zijn gewone verblijfplaats in Spanje te hebben […]

Seguir leyendo...

Telewerken, wat houdt de nieuwe wet in?Is het voldoende gereguleerd?

[13 oktober 2020]

De vaststelling van wetsdecreet nr. 28/2020 inzake afstandsarbeid (telewerk) verbreedt het regelgevingskader, waarvan de huidige basisregel is opgenomen in artikel 13 van het Statuut van de werknemers. De gezondheidscrisis heeft de telewerken versterkt als een doeltreffend mechanisme om de activiteit te handhaven en besmetting te voorkomen. In dit verband is de tendens blijven toenemen en […]

Seguir leyendo...

SCHEMA IN AUGUSTUS

[3 augustus 2020]

De uren in de maand augustus zijn van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 15.00 uur De week van 17 augustus tot 23 augustus is gesloten. Gelukkige zomer!!

Seguir leyendo...

RDL 25/2020 Dringende maatregelen ter ondersteuning van de economisch herstel en werkgelegenheid.

[10 juli 2020]

Op 7 juli is RDL 25/2020 in werking getreden, dat tot doel heeft maatregelen te nemen om de productiestructuur in stand te houden en de overgangsmoeilijkheden van ondernemingen het hoofd te bieden, teneinde de gevolgen van deze pandemie te overwinnen. Nieuwe AVales Line Deze nieuwe garantielijn zal worden verstrekt via het officiële kredietinstituut (ICO) voor […]

Seguir leyendo...

Nieuwe maatregelen op het gebied van landbouw, arbeid, economie en belastingen en gezondheidsbescherming

[1 juni 2020]

Koninklijk Besluit-Wet 19/2020 gepubliceerd, waarin dringende maatregelen in verschillende gebieden van de strijd van ons land tegen COVID-19 samengebracht worden. Sommige van de eerder afgekondigde besluiten worden uitgebreid, zoals die in de landbouwsector en om de gevolgen van de crisis voor de Spaanse productiestructuur te verlichten, worden nieuwe besluiten toegevoegd op het gebied van arbeid, […]

Seguir leyendo...

PEREZ DOMINGO-LCS Valencia Vrolijk kerstfeest!!!

[19 december 2019]

Vrolijk kerstfeest!!

Seguir leyendo...

MAAND VAN AUGUSTUS

[1 augustus 2018]

HET TIJDSCHEMA TIJDENS DE MAAND AUGUSTUS IS VAN MAANDAG TOT VRIJDAG VAN 8 TOT 15 H. Het is gesloten op de dagen 11 t / m 17 (inclusief)

Seguir leyendo...

NIEUWE OPENINGSTIJDEN VANAF 4 DECEMBER.

[20 december 2017]

Op dit moment ondergaat de bedrijfswereld grote veranderingen op organisatorisch en technologisch gebied, waardoor een andere definitie wordt gevraagd van organisatiestructuren van het werk en van human resources. In dit verband zijn wij ons bewust van de problemen die het combineren van het beroepsleven en het privé- en gezinsleven met zich meebrengen. Daarom willen wij […]

Seguir leyendo...

[20 december 2017]

De door Perez Domingo gesponsorde bijeenkomst van 14 december 2017 vond plaats in La Marina de Valencia, Muelle de la Aduana, s/n, – 46024 Valencia De heer Laurent Paillassot, voorzitter van de Frans-Spaanse Kamer van Koophandel en Industrie en van Orange Spanje, deelde met de aanwezigen de uitdagingen en voordelen die de technologische veranderingen in […]

Seguir leyendo...

Gemeentelijke meerwaarde, aarzel niet, vorder de terugbetaling…

[11 oktober 2017]

Indien U een gebouw of een terrein met verlies heeft verkocht, kan U de gemeentelijke meerwaarde terugvorderen die U aan de Gemeente heeft betaald. De Grondwettelijke Rechtbank heeft duidelijk in haar arrest geoordeeld dat als er geen verhoging is van de waarde, dan is er geen belastbaar feit. Bijgevolg is er geen verplichting om de […]

Seguir leyendo...