In dit vakgebied van het recht, verlenen we diensten als advies, tenlastelegging en verweer met betrekking tot Schaderecht, Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht. Ook staan we onze cliënten bij in strafprocedures bij alle rechtsorganen, als verdediging van een gedaagde, beschuldigde of burgerlijk aansprakelijke of als tenlasteleggende partij.

Bij Pérez Domingo beschikken we over veel ervaring op dit gebied. Neem contact met ons op voor meer informatie en we zullen u graag van dienst zijn.

Specialismen:

 

Advies en rechtsbijstand bij ongevallen:

  • Verkeer, Spoorwegen, Zeevaart, Luchtvaart, Attracties, Festiviteiten, Winkelcentra, Watersport, Bedrijfsongevallen, Sport, Openbare Weg, Jacht, Bossen, Dieren, etc.

Vordering tot schadevergoedingen voor slachtoffers met persoonlijke schade, financiële schade of vermogensschade:

  • Veroorzaakt door mensen, als gevolg van gewelddadige handelingen, laakbaarheid, nalatigheid of kwaadwillendheid.
  • Veroorzaakt door bedrijven, als gevolg van niet-nakoming van overeenkomsten, nalatigheid van werknemers, fabricagefouten, verkoop of distributie van producten met ernstige gevolgen.
  • Veroorzaakt door slecht functioneren van de overheid. Overheidsaansprakelijkheid: medische nalatigheid, vertragingen bij spoedeisende zorg, rechterlijke dwalingen, herziening van vonnissen.
  • Veroorzaakt door gevolgen van contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid.

Advies en rechtsbijstand in zelf afgesloten verzekeringen door particulieren of bedrijven:

  • Levensverzekering, Overlijden, Beleggingen, Pensioen, Inboedel, Gemeenschappen, Ziektekosten, Reis, Studie, etc.
  • Vorderingen na verstrijken wettelijke termijn door vertrouwen in financieel aanbod van verzekeringsmaatschappij.