In de loop der jaren is het Boekhoudrecht van groot belang geworden in de huidige bedrijfswereld. Door de internationale samenwerking en de juridische gevolgen daarvan is er bij bedrijven de noodzaak van aanpassing aan de regelgeving op boekhoudkundig gebied.

Bij Pérez Domingo hebben we het Boekhoudrecht en het Fiscale Recht bij elkaar gebracht, waardoor het voeren van een gestructureerde en goede boekhouding wordt vereenvoudigd voor alle bedrijfsactiviteiten, en kunnen we een gedetailleerde analyse en interpretatie geven van de transacties die zich bij bedrijven voordoen.

Neem contact met ons op voor meer informatie en we zullen u graag van dienst zijn.

Specialismen:

  • Advies en boekhoudkundige verwerking van bedrijfstransacties
  • Boekhoudkundig advies over intragroepstransacties en die daarmee verband houden
  • Advies en opmaken van individuele jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen
  • Advies en samenwerking met het bedrijf bij inspecties of accountantsonderzoek
  • Advies bij transacties bij herstructurering (fusies, splitsingen, bedrijfscombinaties, globale overdrachten van activa, joint venture, etc.)
  • Onderzoek en advies over toegepaste boekhoudkundige regels en de fiscale doorwerking daarvan
  • Advies en beoordelingen van vermogen en activa
  • Opstellen van boekhoudkundige verslagen
  • Opstellen van raadplegingen bij het Instituut voor Boekhouding en Controle van Jaarrekeningen