Juridische vertegenwoordiging van bedrijven die niet in Spanje zijn gevestigd.

Voor buitenlandse bedrijven zonder blijvende vestiging in Spanje is de benoeming van een juridisch vertegenwoordiger, woonachtig in Spanje, verplicht voor het verrichten van bepaalde handelingen bij Spaanse overheidsinstellingen. Dit is de meest effectieve manier om met hen te communiceren waardoor de wettelijk vastgestelde termijnen worden nageleefd en is men voorzien van een fiscaal adres voor het ontvangen van kennisgevingen.

Vertegenwoordiging bij:

  • Verkrijgen van NIF (fiscaal nummer).
  • Oprichting van Vennootschappen met buitenlands kapitaal
  • Aankoop van onroerende goederen.
  • De verplichtingen van niet in Spanje gevestigde bedrijven bij de Spaanse Belastingdienst indien vereist als gevolg van de hoeveelheid inkomsten door transacties of activiteiten.
  • Vertegenwoordiging van het bedrijf bij officiële instanties voor het aannemen van werknemers.