Onze corporate compliance services voor de invoering bij uw bedrijf van een model ter voorkoming van delicten en controlesystemen voor de naleving van wet- en regelgeving.

Op dit moment zijn er veel landen die in hun strafrecht regels hebben vastgesteld met betrekking tot wettelijke aansprakelijkheid, waardoor rechtspersonen strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld, onder meer in Frankrijk, Nederland, Denemarken, België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Australië, Verenigde Staten, etc. en in Spanje is dat gedaan door middel van de Organieke Wet 05/2010, gewijzigd door Wet 01/2015 die op 01/07/2015 van kracht werd.

Door deze wijziging van ons Wetboek van Strafrecht, zijn rechtspersonen (handelsondernemingen, verenigingen, stichtingen, sportclubs, beroepsorganisaties etc.) strafrechtelijk aansprakelijk voor delicten die zijn begaan door haar juridische vertegenwoordigers en voor delicten die worden begaan door haar medewerkers, behalve in die gevallen dat het bedrijf vóór het plegen van het delict programma’s voor organisatie, management en controle heeft ingesteld die het plegen van strafbare feiten moeten voorkomen (STRAFRECHTELIJKE COMPLIANCE).

Het succes van een COMPLIANCE systeem zal niet alleen afhangen van het voorkomen van risico’s op strafbare feiten, maar dat de juiste preventieve aanpak wordt gebruikt die alle activiteiten van het bedrijf dient te omvatten, en ook de verschillende vormen van strafbare feiten, zoals fiscale en financiële delicten, in de bouw, fraude, verduistering, omkoping, tot delicten tussen particulieren wegens corruptie, tegen het milieu, bescherming van gegevens, intellectueel eigendom etc.

Onze doelstelling bij Pérez Domingo is om goed bestuur bij bedrijven te bevorderen, waardoor een optimaal beheer van de juridische bedrijfsrisico’s wordt verzekerd, en waarbij u vanaf de invoering van een CORPORATE COMPLIANCE systeem wordt geadviseerd tot alle incidenten zijn opgelost en worden uw belangen altijd behartigd bij rechtbanken.

Zo adviseren wij ook buitenlandse bedrijven die hun interne werkwijze willen aanpassen aan de Spaanse wet- en regelgeving, om zo hun werkzaamheden in Spanje te kunnen uitvoeren en te voldoen aan de van kracht zijnde wet- en regelgeving.