Wij bieden onze cliënten diensten aan op het gebied van advies en bedrijfsvoering die voorzien in alle wettelijk gestelde vereisten aan alle bedrijven op het gebied van Werk en Sociale Zekerheid in overeenstemming met de van kracht zijnde bepalingen en de formele verplichtingen.

Diensten

SOCIALE ZEKERHEID

 • Inschrijving van het bedrijf bij het Ministerie van Werk en Sociale Zekerheid en bij de desbetreffende verzekeringsmaatschappij voor arbeidsongevallen.
 • Inschrijving, uitschrijving en wijzigingen van werknemers door middel van elektronische verzending via het RED-systeem.
 • Inschrijving en uitschrijving in de bijzondere stelsels van Sociale Zekerheid.
 • Het opmaken van formulieren voor bijdragen aan Sociale Zekerheid, het elektronisch versturen van loongegevens van werknemers en automatische overschrijvingen van de betalingen door middel van het RED systeem.
 • Uitstel van premiebetaling door rechtsmiddelen of met dwangmiddelen.
 • Afhandeling bij het Nationaal Instituut voor Sociale Zekerheid of verzekeringsmaatschappij van bewijzen van arbeidsonderbreking, genezenverklaring en bevestiging van ziekte.
 • Het opmaken van rapporten bij bedrijfsongevallen door middel van het DELTA systeem.
 • Overleggen en verslagen van de werkgever en haar werknemers, en werkgeversverklaringen.

LONEN

 • Het opmaken van ontvangstbewijzen van lonen, extra betalingen, achterstallige betalingen, lonen bestuurders, vergoedingen en kwijtingen.
 • Onderzoek naar kosten per werknemer. Verslagen en overzichten van het personeel.
 • Het opmaken van verrekeningen van IRPF (inkomstenbelasting), van residenten en niet-residenten, voor werknemers en professionals en daarnaast een bewijs van inhoudingen.

CONTRACTEN

 • Arbeidsdeskundig onderzoek voor het aannemen van werknemers, bonussen en toelagen.
 • Het opmaken van contracten, verlengingen, wijzigingen en vacatures, en de afhandeling hiervan bij SEPE (openbare dienst werkgelegenheid).

OVERIGE DIENSTEN

 • Afwikkeling van subsidies op het gebied van arbeidsaangelegenheden.
 • Optreden bij de SMAC (dienst voor Bemiddeling, Arbitrage en Verzoening)
 • Optreden namens de werkgever bij de Thesaurie, INSS (nationaal instituut voor sociale zekerheid) en Arbeidsinspectie.
 • Onderzoek en afwikkeling van ouderdomspensioen en uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid, moederschap, etc. bij het INSS.
 • Interpretatie van Collectieve Overeenkomsten.
 • Advies over Arbeidsrisico’s.
 • Due Diligence op het gebied van werk.