Gemeentelijke meerwaarde, aarzel niet, vorder de terugbetaling…

[11 oktober 2017]

Indien U een gebouw of een terrein met verlies heeft verkocht, kan U de gemeentelijke meerwaarde terugvorderen die U aan de Gemeente heeft betaald. De Grondwettelijke Rechtbank heeft duidelijk in haar arrest geoordeeld dat als er geen verhoging is van de waarde, dan is er geen belastbaar feit. Bijgevolg is er geen verplichting om de belasting te betalen. Wanneer het gebouw verkregen werd bij gift of nalatenschap, dan eist het Bestuur hiervoor een deskundigenverslag.

Het laatst gekend vonnis terzake werd gewezen in Valencia, en het heeft geoordeeld dat een Gemeente onterecht de gemeentelijke meerwaarde heeft geïnd van een staatsburger voor de verkoop van een gebouw voor een lagere prijs dan de aankoopprijs.

De betrokken personen, met inbegrip van de fysieke personen die niet in Spanje wonen, die hun woning of stedelijk terrein in die omstandigheden verkocht hebben, kunnen de terugbetaling vorderen van wat onverschuldigd aan de Gemeente werd betaald. Dit geldt ook wanneer het gebouw of het terrein verkregen werd door nalatenschap of gift, en aanleiding heeft gegeven tot betaling van de belasting op de meerwaarde.

Perez Domingo kan U in die procedure helpen, zowel door de voorlegging van de overeenstemmende vorderingen bij de Gemeente, als door de inleiding van een aangepast gerechtelijk verhaal. Daarvoor hebben wij alleen maar een kopie nodig van de koop- en verkoopakten, alsook het betalingsbewijs van de gemeentelijke belasting op de meerwaarde.

Laat uw rechten gelden en vorder uw geld terug.

 

PEREZ DOMINGO-LCS Valencia- Fiscal