asdasd
...

Ondernemingen

[21 april 2017]

Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering heeft bij PEREZ DOMINGO bijzondere aandacht. Onze cliënten zijn afkomstig uit verschillende bedrijfssectoren en uit verschillende landen en samen met hen onderzoeken we elk initiatief en te nemen beslissing (doel vennootschap, human resources, investeringen, financiering, fiscaliteit, etc.) en bepalen we gezamenlijk de meest geschikte handelwijze. Wij passen ons aan aan de behoeften […]

Seguir leyendo...

Fiscaal en Belastingen

[9 januari 2017]

De fiscale planning van een bedrijf is essentieel voor het goed functioneren, en de doelstelling van PEREZ DOMINGO is het vinden van de meest geschikte oplossingen voor de behoeften van elke cliënt. Diensten Fiscaal advies. Inschrijving en uitschrijving van belastingverplichtingen van natuurlijke personen of vennootschappen. Inschrijving, uitschrijving en wijziging van economische activiteit in desbetreffende bedrijfsbelasting. […]

Seguir leyendo...

Juridische Zaken

[21 april 2017]

Juridisch management PEREZ DOMINGO heeft veel aanzien verworven in rechtszaken en arbitragezaken. Bij onze handelingen gaan we altijd uit van drie basisprincipes: een grondig onderzoek van elke zaak, deskundigheid en zorgvuldigheid bij onze aanpak en een uitgebreide en voortdurende communicatie met onze cliënten. Onze werkzaamheden beslaan alle gebieden binnen de jurisdictie. We behartigen de belangen […]

Seguir leyendo...

Boekhouding en financieel

[9 januari 2017]

Onze doelstelling is op de hoogte te zijn van de financiële situatie van het bedrijf, door gecoördineerd met de fiscale afdeling toezicht te houden op de boekhouding om het functioneren te optimaliseren en de beste resultaten te genereren. Diensten Planning en opzetten van de Boekhouding. Bijwerken van al begonnen boekjaren. Onderzoek, organisatie en controle boekhouding. […]

Seguir leyendo...

Corporate Compliance

[28 maart 2017]

Onze corporate compliance services voor de invoering bij uw bedrijf van een model ter voorkoming van delicten en controlesystemen voor de naleving van wet- en regelgeving. Op dit moment zijn er veel landen die in hun strafrecht regels hebben vastgesteld met betrekking tot wettelijke aansprakelijkheid waardoor rechtspersonen strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld, onder meer in […]

Seguir leyendo...

Compliance

[20 januari 2017]

Onze corporate compliance services voor de invoering bij uw bedrijf van een model ter voorkoming van delicten en controlesystemen voor naleving van wet- en regelgeving. Op dit moment zijn er veel landen die in hun strafrecht regels hebben vastgesteld met betrekking tot wettelijke aansprakelijkheid waardoor rechtspersonen strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld, in onder meer Frankrijk, […]

Seguir leyendo...

Professionele Samenwerking

[28 maart 2017]

In een zo veranderende en complexe rechtspraak als de huidige die soms ook gebureaucratiseerd is, blijken samenwerkingen met andere professionals of organisaties onmisbaar te zijn, en vaak zelfs essentieel voor het behalen van een gesteld doel. Bij PÉREZ DOMINGO beschikken we over deskundige medewerkers op specifieke terreinen waardoor wij er verzekerd van kunnen zijn dat […]

Seguir leyendo...

Werk

[9 januari 2017]

Wij bieden onze cliënten diensten aan op het gebied van advies en bedrijfsvoering die voorzien in alle wettelijk gestelde vereisten aan alle bedrijven op het gebied van Werk en Sociale Zekerheid in overeenstemming met de van kracht zijnde bepalingen en de formele verplichtingen. Diensten SOCIALE ZEKERHEID Inschrijving van het bedrijf bij het Ministerie van Werk […]

Seguir leyendo...

Juridische vertegenwoordiging

[9 januari 2017]

Juridische vertegenwoordiging van bedrijven die niet in Spanje zijn gevestigd. Voor buitenlandse bedrijven zonder blijvende vestiging in Spanje is de benoeming van een juridisch vertegenwoordiger, woonachtig in Spanje, verplicht voor het verrichten van bepaalde handelingen bij Spaanse overheidsinstellingen. Dit is de meest effectieve manier om met hen te communiceren waardoor de wettelijk vastgestelde termijnen worden […]

Seguir leyendo...

Buitenlandse handel

[9 januari 2017]

Ondanks de tendens tot beperking van de grenzen in de internationale handel, blijft deze onderworpen aan een complexe wet- en regelgeving en betaling van belastingen. Daarom is het onze doelstelling bedrijven te adviseren die hun activiteit willen starten of versterken en op trefzekere en winstgevende manier geïntroduceerd willen worden op de internationale markt. Hiervoor stellen […]

Seguir leyendo...