NIEUWE OPENINGSTIJDEN VANAF 4 DECEMBER.

[20 december 2017]

Op dit moment ondergaat de bedrijfswereld grote veranderingen op organisatorisch en technologisch gebied, waardoor een andere definitie wordt gevraagd van organisatiestructuren van het werk en van human resources.

In dit verband zijn wij ons bewust van de problemen die het combineren van het beroepsleven en het privé- en gezinsleven met zich meebrengen. Daarom willen wij een bedrijfsmodel ontwikkelen waarin middelen in praktijk worden gebracht om deze combinatie te bevorderen, te meer dit een basisvoorwaarde is om gelijkheid tussen mannen en vrouwen binnen de huidige arbeidsorganisatie te verwezenlijken. Tegelijkertijd voorzien we hiermee de onderneming van meer flexibiliteit en onderscheidende waarden ten opzichte van anderen.

Vanuit deze benadering en met het doel de levens- en arbeidsomstandigheden beter te kunnen combineren en daarnaast gelijke kansen en gelijke behandeling op het werk teweeg te brengen en te bevorderen, delen we u mee dat met ingang van 04/12/2017 de nieuwe openingstijden van dit kantoor als volgt zijn:

Van maandag t/m donderdag, van 8:30 tot 14:00 uur en van 15:00 tot 18:00 uur

Vrijdag van 8:30 tot 14:30 uur.