asdasd
...

Ondernemingen

[21 april 2017]

Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering heeft bij PEREZ DOMINGO bijzondere aandacht. Onze cliënten zijn afkomstig uit verschillende bedrijfssectoren en uit verschillende landen en samen met hen onderzoeken we elk initiatief en te nemen beslissing (doel vennootschap, human resources, investeringen, financiering, fiscaliteit, etc.) en bepalen we gezamenlijk de meest geschikte handelwijze. Wij passen ons aan aan de behoeften […]

Seguir leyendo...

Fiscaal en Belastingen

[9 januari 2017]

De fiscale planning van een bedrijf is essentieel voor het goed functioneren, en de doelstelling van PEREZ DOMINGO is het vinden van de meest geschikte oplossingen voor de behoeften van elke cliënt. Diensten Fiscaal advies. Inschrijving en uitschrijving van belastingverplichtingen van natuurlijke personen of vennootschappen. Inschrijving, uitschrijving en wijziging van economische activiteit in desbetreffende bedrijfsbelasting. […]

Seguir leyendo...

Boekhouding en financieel

[9 januari 2017]

Onze doelstelling is op de hoogte te zijn van de financiële situatie van het bedrijf, door gecoördineerd met de fiscale afdeling toezicht te houden op de boekhouding om het functioneren te optimaliseren en de beste resultaten te genereren. Diensten Planning en opzetten van de Boekhouding. Bijwerken van al begonnen boekjaren. Onderzoek, organisatie en controle boekhouding. […]

Seguir leyendo...

Corporate Compliance

[28 maart 2017]

Onze corporate compliance services voor de invoering bij uw bedrijf van een model ter voorkoming van delicten en controlesystemen voor de naleving van wet- en regelgeving. Op dit moment zijn er veel landen die in hun strafrecht regels hebben vastgesteld met betrekking tot wettelijke aansprakelijkheid waardoor rechtspersonen strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld, onder meer in […]

Seguir leyendo...

Werk

[9 januari 2017]

Wij bieden onze cliënten diensten aan op het gebied van advies en bedrijfsvoering die voorzien in alle wettelijk gestelde vereisten aan alle bedrijven op het gebied van Werk en Sociale Zekerheid in overeenstemming met de van kracht zijnde bepalingen en de formele verplichtingen. Diensten SOCIALE ZEKERHEID Inschrijving van het bedrijf bij het Ministerie van Werk […]

Seguir leyendo...

Juridische vertegenwoordiging

[9 januari 2017]

Juridische vertegenwoordiging van bedrijven die niet in Spanje zijn gevestigd. Voor buitenlandse bedrijven zonder blijvende vestiging in Spanje is de benoeming van een juridisch vertegenwoordiger, woonachtig in Spanje, verplicht voor het verrichten van bepaalde handelingen bij Spaanse overheidsinstellingen. Dit is de meest effectieve manier om met hen te communiceren waardoor de wettelijk vastgestelde termijnen worden […]

Seguir leyendo...

Buitenlandse handel

[9 januari 2017]

Ondanks de tendens tot beperking van de grenzen in de internationale handel, blijft deze onderworpen aan een complexe wet- en regelgeving en betaling van belastingen. Daarom is het onze doelstelling bedrijven te adviseren die hun activiteit willen starten of versterken en op trefzekere en winstgevende manier geïntroduceerd willen worden op de internationale markt. Hiervoor stellen […]

Seguir leyendo...

Accountancy

[10 maart 2017]

Bij Pérez Domingo analyseren en evalueren we de inhoud en gevolgen van het accountantsverslag en geven we u volledig advies over de gecontroleerde activiteiten van uw bedrijf en wij zorgen ervoor dat uw formele, boekhoudkundige en juridische verplichtingen worden nagekomen. Neem contact met ons op voor meer informatie en we zullen u graag van dienst […]

Seguir leyendo...

Verhuizing van bedrijven

[10 maart 2017]

Als een bedrijf besluit zich in Spanje te vestigen of een filiaal te openen, worden de stress en teleurstellingen van de verhuizing vaak onderschat en vaak mondt dat uit in ernstige niet-nakoming van regelgeving van de overheid. Wat gebeurt er als we een Verandering van hoofdvestiging tot stand willen brengen? De wijziging van de Wet […]

Seguir leyendo...