aanwezig

Gemeentelijke meerwaarde, aarzel niet, vorder de terugbetaling…

[11 oktober 2017]

Indien U een gebouw of een terrein met verlies heeft verkocht, kan U de gemeentelijke meerwaarde terugvorderen die U aan de Gemeente heeft betaald. De Grondwettelijke Rechtbank heeft duidelijk in haar arrest geoordeeld dat als er geen verhoging is van de waarde, dan is er geen belastbaar feit. Bijgevolg is er geen verplichting om de belasting te betalen. Wanneer het gebouw verkregen werd bij gift of nalatenschap, dan eist het Bestuur hiervoor een deskundigenverslag. Het laatst gekend vonnis terzake werd gewezen in Valencia, en het heeft geoordeeld dat een Gemeente onterecht de gemeentelijke meerwaarde heeft geïnd van een staatsburger voor de (…)

Seguir leyendo...


Newsletter

Abonneren